Velikost textu:   A    A    A

O klubu

Klub podporuje aktivní participaci seniorů na veřejném životě, jejich ochotu angažovat se ve prospěch ostatních tím, že dávají k dispozici především své profesní a životní zkušenosti.
Jejich aktivita spočívá především ve sběru pamětí a záznamů z lokality Vsetínska a jejich dokumentace. Důraz je kladen na osobní příběhy a osudy pamětníků, které mohou dokumentovat naši historii.
Klub je společenstvím aktivních seniorů, kterým není lhostejný život kolem nás. Sami navrhují konkrétní akce, při kterých je jim knihovna pomocníkem. Zapojují se tak do života komunity a města.
Při těchto realizovaných aktivitách vznikají nové kontakty na další seniory, kteří chtějí být aktivní a přispívat k pamětnické dokumentaci i dalším aktivitám. Knihovna sehrává roli koordinátora, který nabízí prostor a je platformou pro výměnu informací, kontaktů a zkušeností.Knihovna je místem setkávání, kde dochází k propojování názorů a informací mezi aktivními seniory z různých skupin a oblastí a spolupráci mezi nimi. Vznikají nové vztahy, podporuje se komunitní život a zkušenosti,vzájemný respekt, důvěra  a radost ze společných setkání.
 
Jsme zapojeni do programu Národní kronika.
PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

Linky pomoci
 
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
158 – POLICIE
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 – HASIČI
 
800 200 00 – LINKA SENIORŮ